प्रथम “खेलो इण्डिया विश्वविद्यालय” खेल कहाँ आयोजित हुए ?

DWQA QuestionsCategory: Questionsप्रथम “खेलो इण्डिया विश्वविद्यालय” खेल कहाँ आयोजित हुए ?

(A) भुवनेश्वर
(B) नई दिल्ली
(C) पुणे
(D) कोलकाता

Back to top button
Close